SilvaMetoden

Silvametoden er 50 år i år! Hurra!
Og i løpet av høsten kommer det en helt ny egen internettside :-) 


SilvaMetoden er kurs i personlig utvikling. Det er mental trening, tanketrening, bevissthetstrening for at du skal kunne ta i bruk mer av de ressursene du har tilgjengelig.
Det er kurs både for voksne, barn og ungdom.
Mer informasjon om kurs i Silvametoden nederst på siden her, etter kursoversikten.


SilvaMetoden på facebook trykk her.
The Silva Method internasjonalt trykk her.


Kursoversikt høst 2016!

BERGEN

Kurs for ungdom alder 13-17 år. Kl 10 til 17 begge dager. Lørdag og søndag 3. og 4.desember.

MOSS


Hukommelsesmoro lørdag 29.oktober fra kl 9-18. Inkl lunsj.


TRONDHEIM

Kurs for voksne lørdag og søndag 26. og 27.november kl 10 til 20 begge dager.

OSLO


Kurs for voksne lørdag og søndag 19. og 20. november kl 10 til 20 begge dager.

Det kommer 2 eller 3 forskjellige kvelds workshops utover høsten også.
Rå i hue for damer!
Hukommelsesmoro!
Mental styrketrening for ungdom!

Påmelding for alle kurs her.
Prisoversikt her.SilvaMetoden sls (Silva Life System) - For en bedre og bedre hverdag!


Opplever du mye stress og mas? Føler du deg utilstrekkelig? Dette kurset har allerede forandret mange menneskers liv. Er det din tur NÅ?

Med selvutviklingskurset SilvaMetoden sls kan du ta kontroll over eget liv. Du lærer enkle teknikker for stressmestring og til å løse hverdagens utfordringer.

SilvaMetoden sls gir deg verktøyet til å styrke samspillet mellom indre behov og ytre krav og forventninger.

Dette gir store positive ringvirkninger på områder som helse, relasjoner og økonomi.

SilvaMetoden sls er laget for å frigjøre din indre kraft ved bruk av tanketeknikker, visualisering og forestilling, tenke positivt og meditasjon.

SilvaMetoden sls består av en rekke ledede øvelser som starter med at du lærer hvordan du setter deg i en avslappet, meditativ tilstand. Hver eneste øvelse leder til større bevissthet og økt evne til å fokusere tankene dine.

Denne nyervervede evnen tillater deg å løse hverdagsoppgavene, få et bedre perspektiv på livet ditt og få til mer av det du ønsker.

Enkle teknikker til bruk i eget liv

* Bedre fysisk og mental helse, styrket immunforsvar

* Mindre bekymringer, bedre innsovning og søvn

* Indre ro gjennom dagen – langt mer positivitet

* Mer energi og kraft i hverdagen – mindre sliten

* Bruke drømmene til å finne løsninger

* Redusere / kvitte deg med hodepine, migrene og andre smerter

* Økt fokus og konsentrasjon

* Bedre hukommelse og innlæringsevne – effektiv studieteknikk

* Komme i gang med å ta beslutninger og gjøre riktigere valg

* Økt selvtillit og trygghet i egne valg

* Styrke det du er god på, redusere begrensningene, utvikle skjulte talenter

* Realisere målene dine og det livet du drømmer om

* Bedre oversikt og helhetlige løsninger

* Styrket magefølelse og intuisjon.

* Du er til stede i eget liv og i flyt med omgivelsene

SilvaMetoden er selvutvikling eller mental trening i verdensklasse og blir presentert av sertifiserte Silva instruktører.
Silvametoden sls for barn og ungdom

”For barn og unge som vil bygge selvtillit… gjøre det bra på skolen… som vil få til det de vil!... som vil forbedre det de er gode på... som vil redusere sine begrensninger... som ikke vil leve livet som et offer for omstendighetene…”

Silvametoden sls er en rekke mentale treningsteknikker som hjelper deg til å bruke mer av hjernen og sinnet og utvikle din kreativitet og intuisjon. Dette skjer ved hjelp av visualisering og forestilling, positiv tenking og dynamisk meditasjon. Du lærer å benytte en avslappet tilstand (alfatilstand) hvor du øver inn, og bruker teknikker som kan benyttes på alle områder i livet.

På barne og ungdomskurs lærer du de samme teknikkene som voksne på kurs i SilvaMetoden sls. Innlæringen av materialet skjer på en langt mer lekende måte da det ikke er behov for så mange logiske forklaringer som det vi bruker på kurs for voksne.

Hva lærer du?

*Avslapning og stress mestring

Å lære å slappe av fysisk og mentalt når du trenger det, er det mest effektive du kan gjøre for å mestre stress. Stress er en viktig bidragsyter til dårlig helse og et dårlig fungerende sosialt liv.

*Kontroll over tankeprosesser.

*Positivt ”selvsnakk”. Positiv tenking.

*Hvordan nå mål. Hvordan realisere dine drømmer.

*Hvordan kontrollere og endre uvaner.

*Hvordan bruke mer av hjernen og sinnet.

Barn og unge har mange utfordringer.  

Skole

Barn og unge har utfordringer i å møte egne og voksnes ønsker om å være flinke på skolen. Det var José Silvas mål å gi sine barn gode, effektive teknikker for å øke læreevnen. Det lykkes han med.

 

Relasjoner

Barn og unge har også utfordringer i relasjon til medelever, venner, lærere, trenere, og voksenpersoner. 

 

Fritid

Barn ønsker å være dyktige i sport og andre ferdigheter.

Press

Barn møter ofte press fra andre barn og fra andre ungdommer. Media og internett har også stor påvirkningskraft. Røyke- eller drikke-press, mote- eller slanke-press og mobbing kan  ha negativ innvirkning på selvtilliten.

 

For å takle utfordringer og løse problemer, er selvtillit viktig. Har du dårlig selvtillit, vil du gjøre akkurat som alle andre. Å bygge selvtillit må starte tidlig i livet.

La SilvaMetodens teknikker bli dine redskap for selvtillit, læring og problemløsning så tidlig som mulig. Lær deg å stimulere det du er naturlig god på og lær deg å redusere dine egne begrensninger. SilvaMetoden’s teknikker kan brukes på alt det du er opptatt av. Lær deg hvordan du kan få til alt det du ønsker deg!

Det er god støtte når en eller flere voksne i familien også har lært metoden.

Kurs - se øverst.


Pris kr 3.400,- (søskenmoderasjon kr 3.000,- for barn nummer to.)
Repetisjonspris (også når de etter 16 år fortsetter på voksenkurs) er kr 500.

 

Instruktør:

Lene Thorgersen Røine